Tarifas

Tarifas

Yoga ( hatha, hatha vinyasa, terapéutico, in english )

Dos días en semana

Tres días en semana                                                                                                                  


35 €/ mes

40 € / mes

Acroyoga

Un día en semana ( dos horas ) 


40 € / mes

Pilates

Dos días en semana

Tres días en semana


35 € /  Mes

40 € / mes

Danza ( urbana, clásica, contemporánea, twerk ) 

Dos días en semana ( tres horas a la semana )

  40 € / mes 

Zumba Fit

Dos días en semana


35 € / mes

Tarifas